دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

-->
سه‌شنبه 4 آبان 1395

newsicon

برگزاری جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود گروه ترويج و آموزش كشاورزي

جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود گروه ترويج و آموزش كشاورزي، دوشنبه سوم آبان ماه در سالن شهيد شهرياري ...

تاريخ: 1395/8/4
newsicon

برگزاری جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود مقاطع مختلف علوم باغباني

جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود مقاطع مختلف علوم باغباني با حضور اساتيد و دانشجويان جديدالورود ...

تاريخ: 1395/8/4
newsicon

نشست صميمي و مشترك بين اعضاي شوراي مركزي بسيج دانشجويي دانشگاه و حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي

a نشست صميمي و مشترك بين اعضاي شوراي مركزي بسيج دانشجويي دانشگاه و حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي در  ...

تاريخ: 1395/8/4
newsicon

کارآفرین دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی؛ اقتصاد دانش بنیان مهمترین هدف فعالیت کارآفرینی ام است

نیاز امروز کشور به توسعه دانش، تحقیقات و فناوری و جاری و ساری شدن نتایج عملی و پژوهشهای علمی در زندگی مردم ...

تاريخ: 1395/8/4