دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

-->
جمعه 27 مرداد 1396

newsicon

بازدید مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه از فعالیتهای یک واحد پرورش قارچ

  مدیر مرکز کارآفرینی به همراه تعدادی از کارشناسان دانشگاه از واحد پرورش قارچ که توسط یکی از ...

تاريخ: 1396/5/25
newsicon

انتصاب رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان هیأت امنای منطقه سه فناوری

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، طی حکمی دکتر علی نجفی نژاد رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را به ...

تاريخ: 1396/5/24
newsicon

برگزاري آزمون پيشرفته زبان انگليسي توليمو (TOLIMO )

دكتر مهدي كاشاني نژاد معاون آموزشي دانشگاه و نماينده تام الاختيار سازمان سنجش آموزش كشور گفت: آزمون ...

تاريخ: 1396/5/23
newsicon

انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در فرهنگستان علوم

دکتر رضا داوری اردکانی رییس فرهنگستان علوم طی حکمی دکتر فرهاد خرمالی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و ...

تاريخ: 1396/5/22