دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

-->
شنبه 30 دي 1396

kl

hj

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری 96  

hj

سال اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال

newsicon

برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی دو فصلنامه بوم شهر در کلینیک مادرتخصصی دانشگاه

پیرو درخواست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان در خصوص مشارکت تخصصی دانشگاه در دو فصلنامه بوم ...

تاريخ: 1396/10/27
newsicon

تجدید میثاق ریاست، اعضای هیأت رییسه و مدیران دانشگاه با آرمانهای شهدا

همزمان با آغاز دوره جدید چهار ساله ریاست دانشگاه، دکتر نجفی نژاد به همراه هیأت رییسه و مدیران با حضور در ...

تاريخ: 1396/10/27
newsicon

از ابتدای سال 96 تا امروز؛ 51 موسسه آموزش عالی استان مورد پایش قرار گرفتند

دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان گلستان در نشست خبری با رسانه ها گفت: از ابتدای سال ...

تاريخ: 1396/10/27
newsicon

نشست خبری رییس و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان گلستان

نشست خبری رییس و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان گلستان، 26 دی ماه در دفتر ریاست ...

تاريخ: 1396/10/27