دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

-->
شنبه 6 خرداد 1396

newsicon

مهندس رضا ملكي اولین معاون دانشگاه (آموزشگاه عالی جنگل) به رحمت ایزدی پیوست

کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ «هركه روى زمين است، فنا پذيرد و تنها ذات ...

تاريخ: 1396/3/4
newsicon

مهندس رضا ملكي اولین معاون دانشگاه (آموزشگاه عالی جنگل) به رحمت ایزدی پیوست

<div style=\"direction: rtl;\" align=\"justify\"> <p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong> کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ ...

تاريخ: 1396/3/4
newsicon

نشست مشترك روساي و معاونين دانشكده هاي علوم كشاورزي

جلسه مشترك روسا با معاونين و كارشناسان اداره آموزش دانشكده هاي علوم كشاورزي با توجه به آزمون پايان ترم ...

تاريخ: 1396/3/3
newsicon

اعلام گزارش بیستمین جشنواره ورزشهای همگانی دانشگاه

بیستمین جشنواره ورزشهای همگانی گرامیداشت هفته خوابگاههای دانشجویی( جشنواره ورزشهای بهاره سال 96) از هشتم ...

تاريخ: 1396/3/3