دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

-->
پنجشنبه 5 مرداد 1396

newsicon

سفر معاون بين‌الملل دانشگاه مديترانه شرقي (قبرس شمالي) به دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

معاون امور بين الملل دانشگاه مديترانه شرقي( قبرس شمالي) به نمايندگي از طرف دانشگاه مديترانه شرقي طي دو ...

تاريخ: 1396/5/4
newsicon

برگزاري رويداد ملي حكمراني آب ايران به ميزباني دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

رويداد ملي حكمراني آب ايران از تاريخ 30 تيرماه لغايت 2 مرداد ماه سال جاري ...

تاريخ: 1396/5/3
newsicon

حمايت مالي از واحد‌هاي فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

مدير مركز رشد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان گفت: تعداد 19 واحد فناور مستقر در مركز رشد دانشگاه ...

تاريخ: 1396/5/3
newsicon

استخراج روغن ازکاکتوس کاشته شده در مزرعه شماره 2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

واحد فناور وابسته به مرکز رشد دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان با مدیریت دکتر یگانه عضو ...

تاريخ: 1396/5/1