دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دوشنبه 7 ارديبهشت 1394

سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی

قابل توجه کاربران محترم

به استحضار می رساند کندی سرعت خدمات اینترنتی در دو هفته اخیر

به دلیل مشکلات مخابرات در اختصاص پهنای باند به استان می باشد.

لذا تا رفع این مشکل، این اختلالات ادامه خواهد داشت.