دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

-->
چهارشنبه 7 مهر 1395

newsicon

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان برگزار می شود

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ساعت 14، یکشنبه 11مهرماه همزمان با ...

تاريخ: 1395/7/6
newsicon

برگزاری جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته فرآورده های چندسازه چوبی دانشگاه

میثم مهدی نیا دانشجوی دکتری رشته فرآورده های چندسازه چوبی توانست از رساله خود با عنوان تقویت اعضای چوبی ...

تاريخ: 1395/7/6
newsicon

حضور عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دانشگاه لانژو چین

دکتر فرهاد خرمالی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به دعوت پروفسور فاهو ...

تاريخ: 1395/7/6
newsicon

پيام تبريك ریاست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به مناسبت آغاز سال تحصيلي 96-95

دكتر نجفی نژاد ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مناسبت آغاز سال تحصيلي 96-95 پيام ...

تاريخ: 1395/7/5