دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 3 اسفند 1396

مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر مجلات و معارفه مدیر مرکز روابط بین الملل دانشگاه

( تاریخ ارسال خبر: دوشنبه 20 دي 1395 - 13:2 )
مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر مجلات و معارفه مدیر مرکز روابط بین الملل دانشگاه

مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر مجلات و معارفه مدیر روابط بین الملل دانشگاه، دوشنبه 20 دی ماه در محل دفتر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد که طی آن دکتر محمد هادی پهلوانی با حفظ سمت به عنوان مسئول دفتر مجلات دانشگاه منصوب و از زحمات دکتر فرهاد خرمالی در این سمت قدردانی شد.

همچنین ریاست دانشگاه طی حکمی دکتر فرهاد خرمالی را به عنوان مدیر مرکز روابط بین الملل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منصوب کرد.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه در این مراسم گفت: درخصوص وظایف و کارکردهای روابط بین الملل می توان در 3 زمینه جذب دانشجویان خارجی، انجام تحقیقات مشترک با دانشگاههای خارج از کشور و استفاده از اساتید یاسر دانشگاهها فعالیتهای ارزنده ای را انجام داد تا جایگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را در حوزه روابط بین الملل افزایش دهیم.

دکتر محمد هادی معیری افزود: در تدوین و انتشار مجلات نیز می بایست از تجربیات تمامی اعضای هیأت علمی استفاده شود تا شاهد ارتقای علمی مجلات دانشگاه باشیم.

 

روابط عمومي دانشگاه
موضوع: اخبار روزانه
بازدید این خبر : 904

لينك هاي مربوط