دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

شنبه 6 خرداد 1396

چهارمین همایش بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

( تاریخ ارسال خبر: چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 - 11:30 )
edith9_poster_web_700_1

 

مسول سايت دانشگاه
موضوع: همايش
بازدید این خبر : 221

لينك هاي مربوط