دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 3 اسفند 1396

در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین، اولین جلسه مشاوران کارآفرینی دانشگاه برگزار شد

( تاریخ ارسال خبر: چهارشنبه 12 مهر 1396 - 15:7 )
در مسیر تحقق دانشگاه کارآفرین، اولین جلسه مشاوران کارآفرینی دانشگاه برگزار شد


در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین اولین نشست مشاوران کارآفرینی دانشگاه در دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه ضمن تشریح کارکرد مورد انتظار از مشاوران کارآفرینی دانشگاه و ارایه یک نسخه از کتابچه حوزه قوانین و مقررات کارآفرینی در دانشگاه، مقرر شد تا مشاوران نسبت به تدوین برنامه اقدام و عمل کارآفرینی واحد آموزشی مربوطه اقدام و در جلسه آتی کمیته کارآفرینی ارائه نمایند.

معرفی فرصتهای کارآفرینی و شغلی در هر گروه و دانشکده با همکاری مرکز کارآفرینی تا آخر مهرماه و نصب تابلوی مشاوران کارآفرینی، معرفی طرح کارورزی به دانشجویان، ....از دیگر تصمیمات اخذ شده در این جلسه بود.

 

روابط عمومي دانشگاه
موضوع: اخبار روزانه
بازدید این خبر : 357

لينك هاي مربوط