دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 6 اسفند 1396

معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه: مشاركت و همكاري سه محور اصلي، دانشگاه، صنعت و دولت

( تاریخ ارسال خبر: دوشنبه 21 آذر 1390 - 16:3 )
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه: مشاركت و همكاري سه محور اصلي، دانشگاه، صنعت و دولت

دكتر ابوالقاسم خزاعيان، معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در مراسم افتتاحيه هفته پژوهش به نامگذاري هفته پژوهش و اهميت آن پرداخت و گفت:


نظر به اهميت پژوهش و تاثير آن در توسعه كشور از سال 1379 با توجه به نامگذاري 25 آذر به نام روز پژوهش،چهارمين هفته آذرماه توسط وزارت علوم،تحقيقات و فناوري به نام هفته پژوهش نام گذاري گرديد.


در اين راستا و به منظور بزرگداشت هفته پژوهش، ستاد ملي و ستادهاي استاني هفته پژوهش تشكيل و فعاليتهاي متنوعي را براي دستيابي و ترويج فرهنگ پژوهش، افزايش حساسيت جامعه نسبت به پژوهش، متجلي كردن نتايج پژوهش در كشور در سطح ملي و استانها اجرا مي نمايد.


 در جهت توسعه كشور سه محور اصلي، دانشگاه، صنعت و دولت بايد با هم مشاركت داشته باشند تا بتوانيم براي پيشرفت كشور قدم برداريم.


 
 

روابط عمومي دانشگاه
موضوع: اخبار روزانه
بازدید این خبر : 4401

لينك هاي مربوط