دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

چهارشنبه 22 آذر 1396

موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته مهندسی فضای سبز در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

( تاریخ ارسال خبر: شنبه 23 بهمن 1395 - 16:0 )
موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته مهندسی فضای سبز در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شورای گسترش آموزش عالی، با ایجاد رشته فضای سبز در مقطع کارشناسی در دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان موافقت قطعی نمود.

شایان ذکر است: پذیرش دانشجو در دوره یاد شده منوط به تأمین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی است.

 

روابط عمومي دانشگاه
موضوع: اطلاعيه هاي مهم
بازدید این خبر : 732

لينك هاي مربوط

پرخواننده ترين مطلب در اطلاعيه هاي مهم:

معرفی ستارگان روابط عمومی ایران در 60 سال اخیر