دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

پنجشنبه 3 اسفند 1396

برگزاری کارگاه جمع آوری بذر در جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا

( تاریخ ارسال خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1395 - 10:37 )
برگزاری کارگاه جمع آوری بذر در جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا

به همت انجمن علمی دانشکده علوم جنگل، کارگاه جمع آوری بذر، هفدهم اسفند ماه در جنگل آموزشی و پژوهشی دکتر بهرام نیا برگزار شد.

در این کارگاه که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت دانشجویان با نحوه جمع آوری بذر توسط مهندس رضایی از مرکز بذر آمل ، دکتر علیرضا علی عرب، دکتر جهانگیر محمدی و مهندس پور ملکشاه آشنا شدند.

 

روابط عمومي دانشگاه
موضوع: اطلاعيه هاي مهم
بازدید این خبر : 719

لينك هاي مربوط