دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 11 تير 1395

newsicon

اعلام محل تجمع دانشگاهیان جهت شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس

به اطلاعیۀ دانشگاهیانی که قصد شرکت در راهپیمایی روز قدس به صورت متمرکز از دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ...

تاريخ: 1395/4/10
newsicon

برگزاری نشست اعضای هیأت علمی دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با مدیر کل و معاونین اداره کل شیلات استان گلستان

نشست اعضای هیأت علمی دانشکده شیلات و محیط زیست با مدیر کل و معاونین اداره کل شیلات استان گلستان، ...

تاريخ: 1395/4/9
newsicon

بیانیه دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان به مناسبت روز جهانی قدس

روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم روزه دار در ماه ...

تاريخ: 1395/4/9
newsicon

چاپ و انتشار کتاب آبخیزها و سلامت بوم سازگان توسط مرکز نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مدیر کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه طی مصاحبه ای گفت: کتاب آبخیزها و سلامت بوم سازگان توسط دکتر علی نجفی نژاد ...

تاريخ: 1395/4/9