دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سردر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سردر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

جنگل های زیبای گلستان، سرمایه ملی ایران

جنگل های زیبای گلستان، سرمایه ملی ایران

سرفراز باشی میهن من

سرفراز باشی میهن من

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شنبه 10 آبان 1393

سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

aksgif.mihanblog.com1_tavajohاطلاعیه جدید گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ای دانشگاه در خصوص ایمیل آکادمیک

جهت ورود اولیه به پست الکترونیک، شناسه کاربری خود را به صورت کامل و به صورت gau.ac.ir@.....  وارد نمایید.