دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

-->
پنجشنبه 11 شهريور 1395

newsicon

برگزاری کارگاه های آموزشی اصول ارزیابی تاثیرات برنامه های فرهنگی و اجتماعی (اتا) دردانشگاهها و ضرورت تدوین پیوست فرهنگی

همزمان با چهارمین نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای منطقه 2 کشور،‌ کارگاه های آموزشی اصول ارزیابی ...

تاريخ: 1395/6/10
newsicon

رییس اداره فعالیتهای قرآنی وزارت علوم ، ‌تحقیقات و فناوری: دانشگاه به دلیل مرجع بودن می بایست بر شرایط جامعه تاثیر بگذارد

چهارمین نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای منطقه 2 کشور،‌ چهارشنبه دهم شهریور ماه در سالن ...

تاريخ: 1395/6/10
newsicon

کسب رتبه نخست توسط دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان در ارزیابی عملکرد معاونتهای دانشجویی دانشگاههای گروه3 در سال تحصیلی 94-93

معاونت دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان موفق شد درارزیابی عملکرد معاونتهای دانشجویی ...

تاريخ: 1395/6/10
newsicon

دکتر نجفی نژاد: فعالیتهای قرآنی در دانشگاهها می بایست دانشجویان را بیش از بیش به قرآن جذب کند

چهارمین نشست مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای منطقه 2 کشور،‌چهارشنبه دهم شهریور ماه در سالن اندیشه ...

تاريخ: 1395/6/10