دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 2 مهر 1396

با حضور سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مرکز داده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به بهره برداری رسید

( تاریخ ارسال خبر: دوشنبه 20 شهريور 1396 - 14:44 )
با حضور سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ مرکز داده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به بهره برداری رسید