دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 26 دي 1396

برگزاري نشست مشترك دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و شركت توزيع نيروي برق استان گلستان

( تاریخ ارسال خبر: سه‌شنبه 21 شهريور 1396 - 16:31 )
برگزاري نشست مشترك دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و شركت توزيع نيروي برق استان گلستان

در راستاي گسترش همكاريهاي مشترك دانشگاه و سازمانهاي خصوصي و دولتي، نشست مشتركي بين مدير دفتر تحقيقات و كارشناسان شركت مذكور با مدير ارتباط با صنعت، اعضاي هيات علمي و كارشناسان مرتبط دانشگاه در محل كلينيك مادر تخصصي دانشگاه برگزار شد.

تشكيل كارگروه هاي تخصصي جهت شناسايي مسائل، نيازها، اولويت بندي، تعريف و اجراي طرح هاي تحقيقاتي در زمينه هاي علوم جنگل، محيط زيست، علوم خاك، مديريت مناطق بياباني از جمله موارد مطرح شده در اين نشست بود.

لازم به ذكر است: در اين نشست مقرر گرديد تفاهم نامه مشتركي فيمابين دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و شركت توزيع نيروي برق استان تنظيم و به امضاي طرفين برسد.

 

روابط عمومي دانشگاه
موضوع: اخبار روزانه
بازدید این خبر : 156

لينك هاي مربوط