دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

سه‌شنبه 26 دي 1396

علاقمندان در تمامی رشته های دانشگاهی (کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، دامپزشکی، برنامه نویسی، مدیریت، اقتصاد و بازاریابی، کارآفرینی و طبیعت و گردشگری، طبخ حرفه ای، حمل و نقل، مواد و تجهیزات آزمایشگاهی، طراحی مبلمان، بانکداری، بیمه و ... ) به سه شکل می توانند در استارت آپ شرکت نمایند:

1- تکمیل و ارسال فرم ثبت نام مشخصات ایده استارت آپ (حداکثر تا تاریخ 1394/09/08 )


2- تکمیل و ارسال فرم ثبت نام اعلام توانایی (حداکثر تا تاریخ 1394/09/10)

3- تکمیل و ارسال فرم ثبت نام حضور در کارگاه ها و دوره های استارت آپ (شامل کارگاه های تخصصی استارت آپ، دوره استارت آپ، دوره کارآفرینی و دوره کسب و کار که همراه با اخذ گواهی معتبر حضور در 5 دوره متفاوت می باشد (حداکثر تا تاریخ 1394/09/10)


فایل شماره 1: توضیحات در خصوص استارت آپ و روش اجرا

فایل شماره 2: فرم مشخصات ایده استارت آپ

فایل شماره 3: حامیان (اسپانسرهای) استارت آپ

فایل شماره 4: پوستر استارت آپ

فایل شماره 5: اولین استارت آپ تخصصی علوم کشاورزی و منابع طبیعی چگونه برگزار می شود؟

فایل شماره 6: فرم اعلام توانایی

فایل شماره 7: فرم ثبت نام حضور در کارگاه ها و دوره های استارت آپ