دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

جمعه 28 مهر 1396

قابل توجه کلیه کاربران دانشگاه، به اطلاع می رساند شبکه اینترنت دانشگاه از ساعت 5 بعدازظهر امروز 22 شهریورماه 96 قطع می گردد .