دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

يكشنبه 6 اسفند 1396

مراحل ثبت نام حضوری دانشجویان دکتری جدیدالورود سال 96

( تاریخ ارسال خبر: چهارشنبه 22 شهريور 1396 - 16:44 )
مراحل ثبت نام حضوری دانشجویان دکتری جدیدالورود سال 96

دانشجــويان جديدالــورود در مقطع دكتري جهت اطــــلاع از تاريخ و نحوه ثبت نام به نشــاني http://amoozesh.gau.ac.ir/detail.aspx?id=249مراجعه فرمايند.

 

روابط عمومي دانشگاه
موضوع: اخبار روزانه
بازدید این خبر : 734

لينك هاي مربوط