توسط پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفت؛ افزایش میزان ماده موثره قارچ گانودرما لوسیدوم و خواص آنتی اکسیدانی آن با استفاده از الیسیتورهای آلی


 محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق به افزایش میزان ماده موثره قارچ گانودرما لوسیدوم و خواص آنتی اکسیدانی آن با استفاده از الیسیتورهای آلی شدند.

 این قارچ مشهور به داشتن مواد مؤثره جهت فعالیت‌های ضد قارچی، ضدالتهابی، ضد سرطانی، ضدویروسی، ضد باکتریایی، حفاظت‌کننده کبد و ضد دیابتی است.

 در این پژوهش اثر عصاره درختان ممرز، اقاقیا و آسمان‌دار بر سرعت رشد پرگنه در محیط کشت جامد بررسی و سپس سرعت رشد میسیلیوم و خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره در محیط کشت سوسپانسیون تحت‌ تأثیر الیسیتورهای آلی مالتوز، لاکتوز و گلوکز در سه غلظت آزمایش و امکان تولید اسپان در ۹ بستر مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و سرعت رشد تعیین گردید. ۱۰ ترکیب از عصاره متانولی اندام باردهی قارچ گانودرما نیز شناسایی شد.

این پژوهش در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد، توسط یاسمن درویشی، دانش‌آموخته رشته علوم زیستی جنگل با عنوان «تعیین متابولیت‌های ثانویه قارچ دارویی گانودرما لوسیدوم Ganoderma lucidum و کشت قارچ در شرایط آزمایشگاهی»، با راهنمایی دکتر وحیده پیام‌نور و مشاوره دکتر محمدرضا کاوسی و دکتر جهانگیر محمدی انجام شد.

 تاریخ ارسال رویداد :   22 دی 1400 - 09:53
 تعداد بازدید :   106
 مکان برگزاری :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان