عنوان خبر :  در راستای انجام پروژه پژوهشی مشترک شرکت آلومینای جاجرم و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان؛ کارشناسان ارشد شرکت آلومینای جاجرم از پایلوت در حال اجرای این پروژه بازدید کردند.


جمعی از کارشناسان و مسئولان شرکت آلومینای جاجرم با هدف تبادل اطلاعات بیشتر در جهت پیشبرد پروژه پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با عنوان "بررسی پتانسیل گونه‌های مرتعی در گیاه‌پالایی خاک‌های منطقه پایین‌ دست سنگ‌شکن بوکسیت شرکت آلومینای ایران _جاجرم"، نوزدهم دی‌ماه، ضمن برگزاری نشست با تیم تحقیقاتی این پروژه، از محل آزمایشگاه و گلخانه اجرای این طرح بازدید کردند.

در این نشست تخصصی، تیم تحقیقاتی این پروژه که شامل جمعی از اساتید دانشکده مرتع و آبخیزداری و دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان دانشگاه می‌باشد، به ارائه توضیحاتی پیرامون فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های آتی پرداختند.

در پایان این نشست مقرر شد نظرات تخصصی- اجرایی تیم تحقیقاتی پروژه در راستای مدیریت زیستی آلودگی‌های ناشی از ریزگردهای صنعتی، به شرکت آلومینای جاجرم ارائه گردد.

 تاریخ ارسال خبر :   21 دی 1400 - 08:56    |     تعداد بازدید :   766
 ارسال کننده :   روابط عمومی    |      کد خبر :   15887
 کلید واژه ها :   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نظر شما

حاصل عبارت  26 + 8 :