دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی


اعضای هیأت اجرایی جذب دانشگاه:

1. دکتر علی نجفی ­نژاد- رئیس هیأت اجرایی جذب

2. حاج آقا سید رضا طاهری- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3. دکتر مهدی کاشانی ­نژاد- عضو و دبیر هیأت اجرایی جذب

4. دکتر موسی حسام- عضو هیأت اجرایی جذب

5. دکتر امیرسعدالدین- عضو هیأت اجرایی جذب

6. دکتر مرتضی خمیری- عضو هیأت اجرایی جذب

7. دکتر ابوالقاسم خزاعیان- عضو هیأت اجرایی جذب

وظایف هیأت اجرایی جذب دانشگاه:

1. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه­ های آموزشی و پژوهشی

2. انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی مؤسسه

3. تصمیم ­گیری درخصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی­ آزمایشی، رسمی­ قطعی، هیأت علمی طرح­ سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین­ نامه­ ها و مقررات مربوطه

4. اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در موسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی­ های علمی و صلاحیت عمومی

5. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی

6. ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت متبوع

 

   تاریخ آخرین بروزرسانی : 16 دی 1399 - 11:02