گروه امور دانشجویان شاهد و ايثارگر


گروه امور دانشجویان شاهد وایثارگر

 

شماره تماس: 01732437608

پست الکترونیکی:  

کارشناس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

عبدالله رمضان نژاد

شماره تماس: 01732437608 

کلیاتی درباره امور شاهد و ایثارگر

مقدمه

با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا… خامنه‎ ای (مدظله العالی) درخصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی، و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر، و پیرو مصوبه جلسه ۲۷۴ مورخ ۲۰/۱۲/۷۰شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بدنبال اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه ۱۵۲ شورای عالی مورخ ۲۳/۸/ ۸۵ شورای معین (براساس تفویض جلسه ۵۹۲ مورخ ۹ /۸/ ۸۵ انقلاب فرهنگی) در مورد تأسیس و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاه‎ها (به عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر)، این آیین نامه که متناسب با نیازهای جدید جامعه شاهد و ایثارگر تدوین گردیده است، پس از تایید ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ستاد برنامه ریزی امور فرهنگی فرزندان شاهد در جلسه مورخ ۳۰/۵/۸۶ شورای طرح و برنامه شاهد به تصویب نهائی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‎باشد.

 اهداف

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران.
ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان.
زمینه سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‎های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان.
تعاریف
تسهیلات این آیین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:

فرزند (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز ۵۰ % و بالاتر)
جانباز ۷۰ % به بالا
همسر (شهید، جاوید الاثر، آزاده جانباز ۵۰ % و بالاتر)
جانبازان ۲۵ % و بالاتر
آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)
جانباز با حداقل ۱۵ % جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه
فصل اول- ارکان و تشکیلات

الف. ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ماده ۱- ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی با ترکیب اعضاء و شرح وظایف زیر تشکیل می شود:

رئیس دانشگاه (رئیس ستاد)
 معاون آموزشی
معاون دانشجویی _ فرهنگی
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (دبیر ستاد)
مدیر کل امور آموزشی دانشگاه
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
رئیس اداره آموزش/ آموزش عالی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان
یک نفر از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه
دو نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه
ب. اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

ماده ۲- اداره کل (و یا حسب مورد اداره یا گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه و براساس دستورالعمل ‎ها، آیین نامه ‎ها و شرح وظایف مربوطه، رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر را برعهده دارد.

ماده ۳- مدیرکل (و یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با انتخاب و حکم رئیس دانشگاه و زیر نظر مستقیم ایشان به انجام وظیفه می‎پردازد.

ماده ۴- مدیرکل (و یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر حتی المقدور ازکارکنانی که دارای سابقه ایثارگری باشند، انتخاب می‎گردد.

ماده ۵- مدیر کل (و یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (با حق رأی) عضو کمیسیون بررسی موارد خاص، شورای آموزشی و شورای فرهنگی دانشگاه می‎باشد.

فصل دوم- شرح وظایف

ماده ۶- شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:

برنامه ریزی و زمینه سازی برای اجرای مصوبات، آیین نامه ها و دستو ر العمل های ابلاغ شده از سوی شورای طرح و برنامه شاهد، وزیر محترم، ستاد مرکزی و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنامه های مناسب برای رشد و تعالی و حل مشکلات آنان.
طراحی و تدوین برنامه های مورد نیاز برای تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
تنظیم و تدوین برنامه ‎های مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران.
طراحی و تدوین برنامه ‎های مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهای ذیربط در فعالیت های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.
نظارت برعملکرد اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
تصویب برنامه و بودجه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.

ماده ۷- شرح وظایف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه

اجرای برنامه ‎ها، طرح ‎ها، آئین نامه‎ ها و دستورالعمل ‎های ارسالی ازستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
پیگیری و اجرای مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب.
راه اندازی و تقویت کانون‎ های علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه.
تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه.
پیگیری و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه‎ ها و فعالیت ‎های مصوب از همه منابع ممکن.
تنظیم تقویم سالیانه برگزاری جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و ارسال به موقع صورتجلسات مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
اطلاع رسانی شایسته و به موقع به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات، تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی.
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانش آموختگان با همکاری حوزه  ‎های مختلف دانشگاه.
اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق برگزاری کلاس های تقویتی، گروه‎های درسی و …
اجرای طرح استاد مشاور و برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.
توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره‎ های تحصیلی و حمایت ‎های آموزشی و پژوهشی به منظور کاهش مشکلات تحصیلی ایشان.
پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاری و هماهنگی با مسؤولان دانشگاه و سایر نهادهای ذیربط.
جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال دربرنامه ‎های علمی، فرهنگی، پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه ‎های تحقیقاتی آنان.
 برگزاری مراسم، جشنواره ‎ها، مسابقات و … در زمینه‎ های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.
تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان.
 همکاری و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجرای مطلوب برنامه ‎های مصوب و در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز حسب مورد.
   تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 شهریور 1401 - 12:05