خبر

انتصاب دکترعلی حاجی بگلو، به عنوان رابط دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت عتف در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکترحامدکرمی، مدیرکل دفتربازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، با صدور حکمی، دکتر علی حاجی بگلو را به سمت رابط دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت عتف در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ...

 آخرین همایش های تخصصی

آرشیو همایش‌ها

 پوستر همایش‌‌‌های دانشگاه

مزایای تحصیل در این دانشگاه

امکان ادامه تحصیل در رشته مورد علاقه تا مقطع دکتری، ارائه خوابگاه دولتی به کلیه دانشجویان، اعطای انواع وام‌های تحصیلی، ازدواج، مسکن و…، اینترنت رایگان، امکانات ورزشی، پوشش بیمه رایگان، فراهم کردن بهتر اشتغال برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و… از جمله ویژگی‌های تحصیل در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی است.


 0 تعداددانشجویان
 0 تعداددانشکده‌ها
 0 تعدادگروه‌های‌آموزشی
 0 تعدادآزمایشگاه‌ها
 0 تعدادانجمن‌های‌علمی
 0 تعدادعرصه جنگل و مزارع آموزشی‌‌و‌پژوهشی
 0 تعدادنشریات
 0 تعداداساتید
 0 تعدادکتاب های چاپ شده
04  بهمن 1402

 پایان امتحانات

23  دی 1402

 شروع امتحانات